Team


Daniel Leupold
Co-Präsidium

Studiengang: Bachelor

Studienrichtung: Banking & Finance

Vorstand seit: November 2017

Lorenz Gassmann
Co-Präsidium

Studiengang: Bachelor

Studienrichtung: Banking & Finance

Vorstand seit: März 2019

Jannis Morgenthaler
Finanzen

Studiengang: Bachelor

Studienrichtung: Banking & Finance

Vorstand seit: Mai 2019

Christian Knecht
Website, Vertreter IBF

Studiengang: Bachelor

Studienrichtung: Banking & Finance

Vorstand seit: März 2019

Jonathan Harrison
Events

Studiengang: Master

Studienrichtung: Banking & Finance

Vorstand seit: März 2019

Christoffer Ujcic
Events, Vertreter IBF

Studiengang: Bachelor

Studienrichtung: Banking & Finance

Vorstand seit: November 2019

Quirin Hasler
Events

Studiengang: Bachelor

Studienrichtung: Betriebswirtschaft

Vorstand seit: März 2019

Simon Frei
Mailing

Studiengang: Bachelor

Studienrichtung: Banking & Finance

Vorstand seit: März 2019

Loris Moser
Events

Studiengang: Bachelor

Studienrichtung: Betriebswirtschaft

Vorstand seit: September 2018